Historia

Historia

1918 Bulla papieska Benedykta XV „Comissum humilitati nostrae” wskrzesza po zaborach Diecezję janowską czyli Podlaską, a jej nowy biskup, Henryk Przeździecki powołuje do istnienia Muzeum Diecezjalne. Jego pierwszym organizatorem jest X. Karol Dębiński, Doktor Akademii Duchownej w Petersburgu i profesor tej uczelni, przed rewolucją sowiecką oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, wikariusz generalny Kurii, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach

1919 sporządzenie spisu eksponatów Muzeum dla potrzeb Rządu Rzeczypospolitej. Zachował się spis monet i krótkie wzmianki o niektórych eksponatach

1920 do zbiorów Muzeum dołączają tkaniny wschodnie, przedmioty z wykopalisk przedchrześcijańskich, szaty liturgiczne, m.in. tzw. aparaty radziwiłłowskie. Muzeum odwiedza Ks. Kardynał A. Kakowski, Prymas polski

1922 przeniesienie zbiorów Muzeum do Siedlec i urządzenie ekspozycji w gmachu Kurii. Do zbiorów zostają dołączone pamiątki po-unickie

1924 Dekret Biskupa Podlaskiego, zezwalający na dołączenie do zbiorów wycofanych z kultu obrazów i przedmiotów liturgicznych z różnych parafii

1928 Wojewoda lubelski wpisuje zasoby Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach na listę dóbr kultury potwierdzając, że są własnością Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej

1930 wzmianka o Muzeum Diecezjalnym w dokumentach Synodu Diecezjalnego, zakończonego w Janowie Podlaskim 30 sierpnia. Muzeum zarządza w tym czasie Kapituła katedralna i proboszcz Katedry

1939-1945 hitlerowscy okupanci dokonują rozgrabienia zbiorów Muzeum. Zostaje zlikwidowane. Część najbardziej wartościowych eksponatów ukrywa przed Niemcami ks. Jan Grabowski

1973 Konferencja Episkopatu Polski wydaje normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych

1974 Biskup siedlecki Jan Mazur powołuje urząd Przewodniczącego diecezjalnej Komisji artystyczno-architektonicznej. Obejmuje go Biskup pomocniczy W. Skomorucha i urząd Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, którym zostaje ks. Tadeusz Kulik. Zadaniem tych urzędów było m.in. gromadzenie wycofanych z kultu obiektów sztuki celem uratowania dóbr kultury przed dewastacją, rozproszeniem bądź alienacją

1974-1991 Poddano konserwacji 125 najbardziej wartościowych obrazów na deskach i płótnie, rzeźb drewnianych, rękopisów i tkanin. Prace te wykonali fachowcy z PKZ i prywatnych warsztatów konserwatorskich: z Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska i Siedlec.

1991 objęcie nowej siedziby Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach przy ul. bpa I. Świrskiego 56. Początek prac adaptacyjnych i przenoszenia zbiorów

1992-1999 w przyszłych salach wystawowych zostają wykonane parkiety lub posadzki, mocowania do zawieszania obrazów. Uszlachetniono zewnętrzną fakturę ścian i drzwi wejściowych, założono kraty okienne i drzwi antywłamaniowe, sporządzono gabloty wystawowe, postumenty i stelaże do ekspozycji rzeźb i szat

2000 W lutym tego roku umiera organizator powojennego Muzeum Diecezjalnego, ks. Tadeusz Kulik. W dniu 1 marca 2000 r. biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak wydaje dekret erygujący Muzeum Diecezjalne. Na pierwszego dyrektora Muzeum powołuje historyka sztuki, ks. Henryka Drozda. Przekazanie spisu, inwentarza i kluczy do Muzeum nastąpiło 26 marca, a 15 maja zakończono prace przy organizowaniu ekspozycji dzieł. 1 czerwca Muzeum zostaje udostępnione zwiedzającym. Kustoszem zostaje mgr historii sztuki Dorota Pikula.

2001-2003 Muzeum odwiedza ponad 1300 grup, prawie 40000 zwiedzających

2004 15 października następuje uroczyste otwarcie ekspozycji obrazu El Greco, Ekstaza św. Franciszka

2009 26 marca odwiedza Muzeum Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i wręcza Krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski mgr Hannie Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej i dr Izabelli Galickiej, Paniom, które ponad 40 lat temu znalazły obraz El Greco na Podlasiu i które całym swoim życiem wniosły ogromny wkład w gromadzenie dóbr kultury w Polsce

2009 12 października zostaje zorganizowana uroczysta Konferencja naukowa poświęcona 5. rocznicy odsłonięcia obrazu pt. „Wokół mistycyzmu w sztuce w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greco „Ekstaza św. Franciszka.” 15 października ks. bp Zbigniew Kiernikowski dziękuje ks. kan. Henrykowi Drozdowi za trud otwarcia i funkcjonowania muzeum, a nowym dyrektorem mianuje ks. dra Roberta Mirończuka, historyka sztuki

2012 Utworzenie Rady Muzealnej, której celem jest wspieranie działań muzealnych, w skład której weszli m.in. wybitni profesorowie, muzealnicy, konserwatorzy, iberyści: prof. Irena Rolska (KUL JPII), prof. Juliusz Chrościcki (UPJPII), ks. prof. Andrzej Witko (UPJPII), Tomasz Nowak (UPH), Stanisław Fiedorczuk (WUOZ, Delegatura w Siedlcach)

2014 Uroczyste obchody Międzynarodowego Roku El Greca z okazji 400 rocznicy śmierci Mistrza z Toledo: konkurs wiedzy o El Greco, konkurs literacki „Przystanek El Greco”, międzynarodowy plener malarski, międzynarodowa konferencja naukowa „Sztuka doby El Greca”, pierwszy wyjazd obrazu El Greca na Wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie Wystawa obrazu w Muzeum Narodowym w Krakowie

2016-2017 Ponowna konserwacja obrazu przeprowadzona przez Muzeum Narodowe w Krakowie pod kierunkiem Janusza Czopa. Obraz został powiększony o 5%, odkryto trzecie słowo sygnatury „epoiei” oraz wymieniono ramę dopasowując do stylu i epoki, w której tworzył El Greco

2018 100 lat Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach: pierwsza, największa i jedyna w Polsce Wystawa dzieł El Greca z Hiszpanii i Austrii

Facebook