Konserwacja obrazu Compassio Patris

Celem zadania jest konserwacja obrazu temperowego i znacznych powierzchni pokrytych złotem płatkowym na desce z przedstawieniem Compassio Patris rzadkiego typu ikonograficznego przedstawienia Trójcy Świętej. Obraz datowany jest na lata rządów bpa łuckiego Waleriana Protasewicza ufundowany do ołtarza wielkiego w Janowie Podlaskim. Obraz stanowi jedno z węzłowych dzieł naszej kolekcji, zaś jego walory historyczne i artystyczne stawiają go w wśród pierwszorzędnych zabytków regionu. Dzięki dofinansowaniu przez MKDNiS można przeprowadzić pierwszy etap prac konserwatorskich.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.