Konserwacja obrazu Compassio Patris

Konserwacja obrazu Compassio Patris (tempera na desce, ok. 1500 r., Kraków?) fund. bpa łuckiego Waleriana Protasewicza

Celem zadania jest konserwacja obrazu temperowego i znacznych powierzchni pokrytych złotem płatkowym na desce z przedstawieniem Compassio Patris rzadkiego typu ikonograficznego przedstawienia Trójcy Świętej. Obraz datowany jest na lata rządów bpa łuckiego Waleriana Protasewicza ufundowany do ołtarza wielkiego w Janowie Podlaskim. Obraz stanowi jedno z węzłowych dzieł naszej kolekcji, zaś jego walory historyczne i artystyczne stawiają go w wśród pierwszorzędnych zabytków regionu. Dzięki dofinansowaniu przez MKDNiS można przeprowadzić pierwszy etap prac konserwatorskich.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Pakowanie i transport obrazu

Przekazanie obrazu do konserwacji w MNK

Badania fizykochemiczne i dendrologiczne

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.