Konserwacja obrazu Compassio Patris

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Konserwacja obrazu Compassio Patris (tempera na desce, ok. 1500 r., Kraków?) fund. bpa łuckiego Waleriana Protasewicza

Celem zadania jest konserwacja obrazu temperowego i znacznych powierzchni pokrytych złotem płatkowym na desce z przedstawieniem Compassio Patris rzadkiego typu ikonograficznego przedstawienia Trójcy Świętej. Obraz datowany jest na lata rządów bpa łuckiego Waleriana Protasewicza ufundowany do ołtarza wielkiego w Janowie Podlaskim. Obraz stanowi jedno z węzłowych dzieł naszej kolekcji, zaś jego walory historyczne i artystyczne stawiają go w wśród pierwszorzędnych zabytków regionu. Dzięki dofinansowaniu przez MKDNiS można przeprowadzić pierwszy etap prac konserwatorskich.

Pakowanie i transport obrazu

Przekazanie obrazu do konserwacji w MNK

Badania fizykochemiczne i dendrologiczne

Usuwanie wtórnych nawarstwień z lica obrazu

Zakończenie I etapu prac konserwatorskich 29.10.2021

Finalizacja prac konserwatorskich

Ostatnie prace konserwatorskie w Krakowie

Konserwacja obrazu Compassio Patris (tempera na desce, ok. 1500 r., Kraków?) fund. bpa łuckiego Waleriana Protasewicza.
Celem zadania jest dokończenie konserwacji obrazu temperowego i znacznych powierzchni pokrytych złotem płatkowym na desce z przedstawieniem Compassio Patris, rzadkiego typu ikonograficznego przedstawienia Trójcy Świętej (nr inw. 17).
Pochodzi on pierwotnie z kościoła w Janowie Podlaskim. Fundowany na początku XVI wieku przez bpa Waleriana Protasewicza do ołtarza wielkiego i zapewne został zamówiony w warsztatach małopolskich (prawdopodobnie w Krakowie?).
Obraz stanowi jedno z węzłowych dzieł naszej kolekcji, zaś jego walory historyczne i artystyczne stawiają go w wśród pierwszorzędnych zabytków regionu. Wymagający pilnej profesjonalnej konserwacji obraz jest przeznaczony na stałą
ekspozycję. Bardzo zły i stale pogarszający się stan zachowania warstw malarskich oraz postępująca destrukcja podobrazia spowodowało wycofanie go z ekspozycji. Obraz był poddany I etapowi w 2020 r., gdzie zostały wykonane prace
zabezpieczające i stabilizujące. W końcowym, drugim etapie prac konserwatorskich będzie kontynuowana konserwacja techniczna desek podobrazia i konserwacja estetyczna na licu obrazu, sporządzona zostanie dokumentacja opisowa, fotograficzna i digitalizacja z II etapu prac konserwatorskich oraz rama klimatyczna, która będzie chroniła obiekt w sposób pasywny tj. nie generujący
dodatkowych kosztów eksploatacyjnych. Następnie obiekt zostanie zabezpieczony i przetransportowany do Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, gdzie zostanie przygotowana wystawa czasowa i poprowadzone zajęcia muzealne. Obiekt zostanie włączony do stałej ekspozycji w sali gotyckiej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: Konserwacja obrazu Compassio Patris (tempera na desce, ok. 1500 r., Kraków?) fund. bpa łuckiego Waleriana Protasewicza, etap II

Wartość dofinansowania – 28 700,00 zł

Całkowita wartość – 40 950 zł

Wznowienie II etapu prac konserwatorskich.

Obraz po przeprowadzonym złączeniu desek podobrazia i przywróceniu właściwego kształtu tablicy.

Kolejne prace przy siedleckim obrazie: m.in. rozpoczęcie estetycznego opracowania warstwy malarskiej.

Odbiór prac konserwatorskich przy obrazie Compassio Patris

Dokumentacja konserwatorska opisowa i fotograficzna obrazu Compssio Patris

Obraz Compassio Patris po zakończeniu konserwacji A.D. 2022

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
Echo katolickie