1920 - 9 X 1920 Wizyta kard.Kakowskiego w Muzeum

Inwentarz muzealny powiększył się o starożytne argenteria, przedmioty z wykopalisk przedchrześcijańskich, tkaniny wschodnie z XII w., liczne szaty liturgiczne, m.in. tzw. aparaty radziwiłłowskie. W dniu 9 października Muzeum odwiedził Prymas Polski – Kardynał Aleksander Kakowski, który po obejrzeniu zbiorów wypowiedział znamienne słowa: Tak rozpoczynały swój żywot wszelkie muzea światowej sławy.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.