1924 - 1924

Biskup Henryk Przeździecki wydał dekret zezwalający na dołączenie do zbiorów muzealnych obiektów zabytkowych wycofanych z kultu. Wówczas zbiory muzealne powiększyły się o obrazy zachowane do dziś, m.in. Dawid spotyka Abigail, Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki czy portret Michał Butler – kolator kościoła w Miedznie.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
Echo katolickie