1928 - 1928

8 marca Antoni Remiszewski wojewoda lubelski zwraca się z prośbą o informacje dotyczące  muzeum diecezjalnego celem wpisania instytucji na specjalny wykaz muzeów i zbiorów artystycznych w Polsce, który planuje wydać departament sztuki Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego. Muzeum było pod opieką Kapituły Katedralnej Podlaskiej, a zarządzał nim proboszcz parafii katedralnej.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.