1973 - 1973

25 stycznia Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument „Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej”, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.