1973 - 1973

25 stycznia Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument „Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej”, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
Echo katolickie