1982 - 1982

Biskup Jan Mazur wyznaczył ks. Tadeusza Kulika do reaktywowania Muzeum Diecezjalnego. W kolejnych latach poddano konserwacji 125 najbardziej wartościowych obrazów na desce i płótnie, rzeźb drewnianych, pergaminów oraz szat liturgicznych. Prace te wykonali konserwatorzy z Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków, a także indywidualni konserwatorzy dzieł sztuki z Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska i Siedlec.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
24
Echo katolickie