1974 - 1974

9 października biskup siedlecki Jan Mazur powierzył urząd diecezjalnego konserwatora zabytków ks. magistrowi Tadeuszowi Zygmuntowi Kulikowi. Zadaniem konserwatora było m.in. gromadzenie wycofanych z kultu obiektów sztuki celem ratowania dóbr kultury przed dewastacją, rozproszeniem bądź alienacją.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
Echo katolickie