2000 - 2000

5 lutego zmarł ks. Tadeusz Kulik. Biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak w dniu 1 marca wydał dekret erygujący Muzeum Diecezjalne. Na pierwszego dyrektora reaktywowanego muzeum powołał historyka sztuki, ks. kan. mgra Henryka Drozda. Stanowisko kustosza muzeum objęła Dorota Pikula – mgr historii sztuki. Od 1 czerwca muzeum zaczęło udostępniać swoje zbiory zwiedzającym.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.