- książka Art in the time of El Greco

22 czerwca ukazała się książka wydana w języku angielskim pt. Art in the time of El Greco, będąca owocem Międzynarodowej Konferencji z 2014 roku: Sztuka doby El Greca.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.