2016 - Malczewski, Matejko, Grottger

14 czerwca otwarto Wystawę Bóg – Honor – Ojczyzna w malarstwie XIX wieku. Malczewski, Matejko, Grottger, Gierymski, Benedyktowicz i inni, na której eksponowano dzieła wybitnych polskich malarzy.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.