2014 - Międzynarodowy Rok El Greca

21 lutego konferencją prasową rozpoczęto uroczyste obchody Międzynarodowego Roku El Greca z okazji 400. rocznicy śmierci Mistrza z Toledo. Zorganizowano szereg konferencji, konkursów, wystaw, plenerów i wydarzeń o charakterze ogólnopolskim.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.