1918 - Muzeum Diecezjalne

24 września bullą papieską Benedykta XV „Commissum humilitati nostrae” wskrzeszono po zaborach Diecezję Janowską czyli Podlaską, a jej nowy biskup, Henryk Przeździecki powołał do istnienia Muzeum Diecezjalne z siedzibą w Janowie Podlaskim. Pierwszym organizatorem placówki był ks. dr Karol Dębiński, profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu, oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim, w Łukowie i w Siedlcach, wikariusz generalny, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach. Muzeum mieściło się w gmachu Kurii Biskupiej w Janowie Podlaskim.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
Echo katolickie