1919 - Sporządzenie spisu eksponatów/20 XII 1919 Wykaz monet

20 grudnia sporządzono pierwszy inwentarz eksponatów muzealnych, z którego do dziś zachował się jedynie spis monet o wartości numizmatycznej wykonany dla potrzeb Ministerstwa Sztuki i Kultury Rządu Rzeczypospolitej. Wówczas pojawia się pierwsza nazwa własna: MUZEUM DIECEZJALNE PODLASKIE w Janowie.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.