2012 - Utworzenie Rady Muzealnej

Utworzono Radę Muzealną, której celem jest wspieranie działań muzealnych. W jej skład weszli wybitni profesorowie, muzealnicy, konserwatorzy, iberyści: prof. Irena Rolska, prof. Juliusz Chrościcki, ks. prof. Andrzej Witko, dr hab. Tomasz Nowak , Stanisław Fiedorczuk..

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.