2014 - blasku El Greco

w dniach od 24 kwietnia do 9 maja odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pt. W blasku El Greco, w którym udział wzięło 17 artystów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski.

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.