Wybitne wyróżnienie ks. prof. Andrzeja Witko

Miło nam poinformować, że członek naszej Rady Muzealnej – ks. prof. dr hab. Andrzej Witko, otrzymał wybitne odznaczenie z rąk Jego Ekscelencji – Francisco Javier Sanabria Ambasadora Królestwa Hiszpanii – Order Izabeli Katolickiej.

Order jest najwyższym cywilnym odznaczeniem państwowym Królestwa Hiszpanii, ustanowionym 14 marca 1815 r., nadawanym za „cywilne zasługi dla dobra kraju”. Jak podkreślił Ambasador Królestwa Hiszpanii w Polsce J.E. Francisco Javier Sanabria: – Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla licznych i niewątpliwych Księdza zasług, cennego wkładu w rozkwit hiszpańskiej kultury w Polsce i, w konsekwencji, w ulepszanie relacji między naszymi dwoma krajami. 

Uroczystość wręczenia Orderu odbyła się w Święto Narodowe Hiszpanii, we wtorek 12 października 2021 r. w Ambasadzie Królestwa Hiszpanii w Warszawie.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Witko – od 7 lat jest członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Diecejzlnym w Siedlcach, jest kierownikiem Katedry Historii Sztuki Nowożytnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Jego metody badawcze uznane zostały przez Jonathana Browna z New York University i Gabriele Finaldiego, dyrektora National Gallery w Londynie, za niezwykle nowatorskie i cenne. Do spektakularnych osiągnięć ks. profesora należy odkrycie obrazu Velázqueza San Simón de Rojas yacente, w następstwie czego anonimowe płótno wycofano z handlu antykwarycznego i umieszczono w Museo de Bellas Artes w Walencji jako arcydzieło mistrza. Odkrycie to stało się powodem nadania ks. Andrzejowi Witko członkostwa Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych św. Telma w 2005 r. Nadto w prywatnych apartamentach Jana Pawła II w Watykanie odnalazł nieznany wcześniej obraz El Greca Najświętszy Salwator, ostatnio reprodukowany na znaczku poczty watykańskiej.

Ks. prof. Andrzej Witko jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym ponad 50 autorskich książek, wydanych w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Irlandii i na Słowacji. Kilka z nich, m.in. dotyczących Chrystusa de Medinaceli, malarstwa sewilskiego XVII w. czy ikonografii trynitarskiej, zyskało prestiżowe wyróżnienia, z nagrodą Prezesa Rady Ministrów włącznie.

Do najważniejszych zredagowanych przezeń dzieł należą dwutomowe akta Art in the Time of El Greco, ciesząca się wielką popularnością dwukrotnie opublikowana antologia tekstów z literatury światowej Tajemnica Las Meninas oraz trzykrotnie wydana perła hiszpańskiej literatury barokowej Rozprawa o prawdzie Miguela Mañary.

Wraz z Zamkiem Królewskim w Warszawie oraz Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, ks. prof. Andrzej Witko był pomysłodawcą i organizatorem międzynarodowego kongresu z okazji 400-lecia śmierci El Greca z udziałem wybitnych specjalistów z wielu krajów Europy.

Od lat prowadzi znakomitą współpracę z krakowskim Instytutem Cervantesa. Zorganizowane z jego inicjatywy specjalne seminarium Sztuka doby El Greca, uznane zostało za największy sukces frekwencyjny w historii Instytutu. Zainicjowane przez obecnego dyrektora Fernando Martínez-Vara de Rey dysputy o sztuce hiszpańskiej, m.in. o El Grecu czy Velázquezie, zyskały entuzjastyczne przyjęcie. Jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. Andrzej Witko podjął także współpracę instytucjonalną z różnymi podmiotami zajmującymi się kulturą hiszpańską, czego świadectwem była wystawa Semana Santa w Kastylii i León w 2019 r. 

Księże Profesorze – GRATULUJEMY !!! 

autor zdjęć: ks. Robert Mirończuk

Leave a Comment (0) ↓