Cisza modlitwy w sztuce

Ciepłe światło i gradacja kolorów

Oto jak w dawnym malarstwie sakralnym pokazywano powagę modlitwy i ciszę skłaniającą do kontemplacji

 
5. Frez Drom
6. Rad Med
7. Stefaniuk
3.SM
1. PGE
4. Moscibrody
2. IWONEX
Polimex Mostostal S.A.