Cisza modlitwy w sztuce

Ciepłe światło i gradacja kolorów

Oto jak w dawnym malarstwie sakralnym pokazywano powagę modlitwy i ciszę skłaniającą do kontemplacji

Facebook