Dzieje

 • 24 września bullą papieską Benedykta XV „Commissum humilitati nostrae” wskrzeszono po zaborach Diecezję Janowską czyli Podlaską, a jej nowy biskup, Henryk Przeździecki powołał do istnienia Muzeum Diecezjalne z siedzibą w Janowie Podlaskim. Pierwszym organizatorem placówki był ks. dr Karol Dębiński, profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu, oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim, w Łukowie i w Siedlcach, wikariusz generalny, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach. Muzeum mieściło się w gmachu Kurii Biskupiej w Janowie Podlaskim.

 • 20 grudnia sporządzono pierwszy inwentarz eksponatów muzealnych, z którego do dziś zachował się jedynie spis monet o wartości numizmatycznej wykonany dla potrzeb Ministerstwa Sztuki i Kultury Rządu Rzeczypospolitej. Wówczas pojawia się pierwsza nazwa własna: MUZEUM DIECEZJALNE PODLASKIE w Janowie.

 • Inwentarz muzealny powiększył się o starożytne argenteria, przedmioty z wykopalisk przedchrześcijańskich, tkaniny wschodnie z XII w., liczne szaty liturgiczne, m.in. tzw. aparaty radziwiłłowskie. W dniu 9 października Muzeum odwiedził Prymas Polski – Kardynał Aleksander Kakowski, który po obejrzeniu zbiorów wypowiedział znamienne słowa: Tak rozpoczynały swój żywot wszelkie muzea światowej sławy.

 • Muzeum przeniesiono z Janowa Podlaskiego do Siedlec, a ekspozycję urządzono w gmachu Kurii. Do zbiorów zostały dołączone liczne pamiątki pounickie m.in. po ostatnim proboszczu unickim w Janowie Podlaskim – ks. Grzegorzu Karpowiczu. Od 10 marca funkcjonowała nazwa: MUZEUM DIECEZJALNE PODLASKIE w Siedlcach.

 • Biskup Henryk Przeździecki wydał dekret zezwalający na dołączenie do zbiorów muzealnych obiektów zabytkowych wycofanych z kultu. Wówczas zbiory muzealne powiększyły się o obrazy zachowane do dziś, m.in. Dawid spotyka Abigail, Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki czy portret Michał Butler – kolator kościoła w Miedznie.

 • 8 marca Antoni Remiszewski wojewoda lubelski zwraca się z prośbą o informacje dotyczące  muzeum diecezjalnego celem wpisania instytucji na specjalny wykaz muzeów i zbiorów artystycznych w Polsce, który planuje wydać departament sztuki Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego. Muzeum było pod opieką Kapituły Katedralnej Podlaskiej, a zarządzał nim proboszcz parafii katedralnej.

 • Hitlerowscy okupanci dokonali rozgrabienia zbiorów, a muzeum zostało zamknięte. Ks. Jan Grabowski ukrył przed Niemcami część najbardziej wartościowych eksponatów.

 • 25 stycznia Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument „Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej”, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych.

 • 9 października biskup siedlecki Jan Mazur powierzył urząd diecezjalnego konserwatora zabytków ks. magistrowi Tadeuszowi Zygmuntowi Kulikowi. Zadaniem konserwatora było m.in. gromadzenie wycofanych z kultu obiektów sztuki celem ratowania dóbr kultury przed dewastacją, rozproszeniem bądź alienacją.

 • Biskup Jan Mazur wyznaczył ks. Tadeusza Kulika do reaktywowania Muzeum Diecezjalnego. W kolejnych latach poddano konserwacji 125 najbardziej wartościowych obrazów na desce i płótnie, rzeźb drewnianych, pergaminów oraz szat liturgicznych. Prace te wykonali konserwatorzy z Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków, a także indywidualni konserwatorzy dzieł sztuki z Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska i Siedlec.

 • 21 kwietnia Poczta Polska wydała okazjonalny znaczek pocztowy z siedleckim obrazem El Greca, a okazją była Światowa Wystawa Filatelistyczna w Madrycie.

 • Rozpoczęto prace adaptacyjne nowych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach przy ul. bpa Ignacego Świrskiego 56. W muzeum zadbano o całościowy system bezpieczeństwa wraz z oknami i drzwiami antywłamaniowymi, a sale wystawowe wyposażono w metalowe szyny galeryjne do zawieszania obrazów, gabloty i postumenty wystawowe oraz stelaże do ekspozycji rzeźb i szat.

 • 5 lutego zmarł ks. Tadeusz Kulik. Biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak w dniu 1 marca wydał dekret erygujący Muzeum Diecezjalne. Na pierwszego dyrektora reaktywowanego muzeum powołał historyka sztuki, ks. kan. mgra Henryka Drozda. Stanowisko kustosza muzeum objęła Dorota Pikula – mgr historii sztuki. Od 1 czerwca muzeum zaczęło udostępniać swoje zbiory zwiedzającym.

 • Muzeum odwiedziło ponad 1300 grup, prawie 40000 zwiedzających.

 • 15 października nastąpiła pierwsza publiczna prezentacja jedynego w Polsce obrazu El Greco – Ekstaza Św. Franciszka. Obraz został odkryty 40 lat temu przez zespół inwentaryzatorski Instytutu Sztuki PAN: dr Izabellę Karolinę Galicką, mgr Hannę Sygietyńską-Kwoczyńską i Witalisa Wolnego – fotografika.

 • 26 marca muzeum odwiedził Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i wręczył Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski dr Izabelli Galickiej i mgr Hannie Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej, za ich wybitne zasługi na polu gromadzenia dóbr kultury.

 • 15 października biskup Zbigniew Kiernikowski podziękował ks. kan. Henrykowi Drozdowi za trud otwarcia i funkcjonowania muzeum. Powołanie na nowego dyrektora otrzymuje ks. dr Robert Mirończuk, historyk sztuki.

 • Utworzono Radę Muzealną, której celem jest wspieranie działań muzealnych. W jej skład weszli wybitni profesorowie, muzealnicy, konserwatorzy, iberyści: prof. Irena Rolska, prof. Juliusz Chrościcki, ks. prof. Andrzej Witko, dr hab. Tomasz Nowak , Stanisław Fiedorczuk..

 • 21 lutego konferencją prasową rozpoczęto uroczyste obchody Międzynarodowego Roku El Greca z okazji 400. rocznicy śmierci Mistrza z Toledo. Zorganizowano szereg konferencji, konkursów, wystaw, plenerów i wydarzeń o charakterze ogólnopolskim.

 • w dniach od 24 kwietnia do 9 maja odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pt. W blasku El Greco, w którym udział wzięło 17 artystów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski.

 • 25 maja Stowarzyszenie Leniwce.pl wraz z muzeum zorganizowało maraton: 40 km na 400 lat El Greco.

 • w dniach 28-30 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sztuka doby El Greca. Obrady miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Pałacu Ogińskich w Siedlcach.

 • 11 i 12 czerwca przeprowadzono finał konkursu wiedzy o El Greco dla szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

 • 14 czerwca odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. El Greco – Przystanek Siedlce.

 • w dniach od 16 września do 31 października po raz pierwszy zaprezentowano obraz El Greca poza murami muzeum na wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • 3 października otwarto nową wystawę Pielgrzymka Władysława IV Wazy 1624-1625

 • 4 października zorganizowano 1 edycję plenerowej imprezy pod hasłem: Rozbiegany Franek, której celem była promocja obrazu El Greca wśród najmłodszych siedlczan

 • od 10 lutego do 22 marca odbyła się prezentacja obrazu El Greca w Ośrodku Kultury Europejskiej EUROPEUM – fili Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • 12 lutego otwarto wystawę Jan Matejko w Siedlcach.

 • 7 kwietnia odbyła się Uroczysta Gala zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku El Greca, z koncertem Natalii Kukulskiej z zespołem Atom String Quartet.

 • 15 kwietnia odbył się wernisaż prac siedleckiej grupy ŁAWECZKA będącej owocem wyjazdu do muzeów z dziełami El Greca w Madrycie, Illescas i Toledo.

 • 3 października świętowaliśmy 2 edycję plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 14 grudnia zaprezentowano obrazy artysty Mirosława Sikorskiego z Krakowa pt. Apostolado. Był to cykl wariacji na temat portretów hiszpańskich kardynałów pędzla El Greca.

 • 14 czerwca otwarto Wystawę Bóg – Honor – Ojczyzna w malarstwie XIX wieku. Malczewski, Matejko, Grottger, Gierymski, Benedyktowicz i inni, na której eksponowano dzieła wybitnych polskich malarzy.

 • 22 czerwca ukazała się książka wydana w języku angielskim pt. Art in the time of El Greco, będąca owocem Międzynarodowej Konferencji z 2014 roku: Sztuka doby El Greca.

 • od 26 czerwca rozpoczęła się ponowna konserwacja obrazu El Greca przeprowadzona przez zespół specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie pod kierunkiem głównego konserwatora Janusza Czopa (LAMBOZ). Obraz pierwotnie nawinięty na blejtram został powiększony o 5%, odkryto trzecie słowo sygnatury „epoiei”, następnie umieszczono w kapsule mikroklimatycznej oraz wykonano stylizowaną ramę nawiązującą do epoki, w której tworzył El Greco.

 • 1 października odbyła się 3 edycja plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 12 grudnia zakończyła się konserwacja obrazu El Greca i prezentacja w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 • 22 grudnia miała miejsce pokonserwacyjna prezentacja obrazu El Greca w murach Muzeum Diecezjalnego.

 • 11 lutego muzeum odwiedził Andrzej Duda – Prezydent Polski.

 • 1 września odbył się koncert zespołu Golec Orkiestra, z cyklu El Greco – Siedlczanom.

 • 2 września Poczta Polska wydała znaczek z reprintem siedleckiego obrazu El Greca w serii Sztuka europejska w zbiorach polskich.

 • 7 października przeprowadzono 4 edycję plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 20 października muzeum odwiedził prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 25 października zbiory muzealne zwiedzała Beata Szydło – premier RP.

 • 7 maja została otwarta wystawa Pro Memoriam, poświęcona historii 200 lat utworzenia Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej.

 • 9 czerwca zbiory muzealne odwiedził abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.

 • w dniach 3 – 5 lipca ekipa filmowa Telewizji Polskiej kręciła 20 sezon popularnego serialu Ojciec Mateusz. 255 odcinek pt. El Greco był poświęcony naszemu obrazowi.

 • od 1 września Mennica Polska rozpoczęła emisję dukata lokalnego – 4 Franki, z okazji 100-lecia powstania Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

 • 11 października odbyła się prezentacja książki Katarzyny Kowalskiej – Polski El Greco w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

 • Od 7 października 2018 do 13 stycznia 2019 roku z okazji 100-lecia założenia Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach zorganizowano pierwszą i największą w Polsce wystawę dzieł El Greca. Wyeksponowano oryginalne prace Mistrza i jego szkoły pochodzące z Madrytu, Toledo, Walencji i z Wiednia. Wystawa Ars Sacra El Greca. W 100-lecie Niepodległości i Muzeum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wystawę odwiedziło ponad 13 tysięcy zwiedzających. Na otwarciu Wystawy wystąpiła Ania Wyszkoni z zespołem.

 • 9 kwietnia odbył się Ogólnopolski Konkurs wiedzy o El Greco dla szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

 • 9 czerwca wystawę muzealną odwiedził abp Stanisław Dziwisz.

 • 8 października zaprezentowano pozyskany do zbiorów muzealnych obraz Św. Andrzej Apostoł (?) pędzla hiszpańskiego malarza Josè de Ribery. Na prezentacji wystąpił Sargis Davtyan.

 
Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Totalizator Sportowy
PGNiG TERMIKA
Fundacja PGE
KABE
TVP
Polskie Radio
Echo katolickie