Dzieje

 • 24 września bullą papieską Benedykta XV „Commissum humilitati nostrae” wskrzeszono po zaborach Diecezję Janowską czyli Podlaską, a jej nowy biskup, Henryk Przeździecki powołał do istnienia Muzeum Diecezjalne z siedzibą w Janowie Podlaskim. Pierwszym organizatorem placówki był ks. dr Karol Dębiński, profesor w Akademii Duchownej w Petersburgu, oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim, w Łukowie i w Siedlcach, wikariusz generalny, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach. Muzeum mieściło się w gmachu Kurii Biskupiej w Janowie Podlaskim.

 • 20 grudnia sporządzono pierwszy inwentarz eksponatów muzealnych, z którego do dziś zachował się jedynie spis monet o wartości numizmatycznej wykonany dla potrzeb Ministerstwa Sztuki i Kultury Rządu Rzeczypospolitej. Wówczas pojawia się pierwsza nazwa własna: MUZEUM DIECEZJALNE PODLASKIE w Janowie.

 • Inwentarz muzealny powiększył się o starożytne argenteria, przedmioty z wykopalisk przedchrześcijańskich, tkaniny wschodnie z XII w., liczne szaty liturgiczne, m.in. tzw. aparaty radziwiłłowskie. W dniu 9 października Muzeum odwiedził Prymas Polski – Kardynał Aleksander Kakowski, który po obejrzeniu zbiorów wypowiedział znamienne słowa: Tak rozpoczynały swój żywot wszelkie muzea światowej sławy.

 • Muzeum przeniesiono z Janowa Podlaskiego do Siedlec, a ekspozycję urządzono w gmachu Kurii. Do zbiorów zostały dołączone liczne pamiątki pounickie m.in. po ostatnim proboszczu unickim w Janowie Podlaskim – ks. Grzegorzu Karpowiczu. Od 10 marca funkcjonowała nazwa: MUZEUM DIECEZJALNE PODLASKIE w Siedlcach.

 • Biskup Henryk Przeździecki wydał dekret zezwalający na dołączenie do zbiorów muzealnych obiektów zabytkowych wycofanych z kultu. Wówczas zbiory muzealne powiększyły się o obrazy zachowane do dziś, m.in. Dawid spotyka Abigail, Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki czy portret Michał Butler – kolator kościoła w Miedznie.

 • 8 marca Antoni Remiszewski wojewoda lubelski zwraca się z prośbą o informacje dotyczące  muzeum diecezjalnego celem wpisania instytucji na specjalny wykaz muzeów i zbiorów artystycznych w Polsce, który planuje wydać departament sztuki Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego. Muzeum było pod opieką Kapituły Katedralnej Podlaskiej, a zarządzał nim proboszcz parafii katedralnej.

 • Hitlerowscy okupanci dokonali rozgrabienia zbiorów, a muzeum zostało zamknięte. Ks. Jan Grabowski ukrył przed Niemcami część najbardziej wartościowych eksponatów.

 • 25 stycznia Konferencja Episkopatu Polski wydała dokument „Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej”, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych.

 • 9 października biskup siedlecki Jan Mazur powierzył urząd diecezjalnego konserwatora zabytków ks. magistrowi Tadeuszowi Zygmuntowi Kulikowi. Zadaniem konserwatora było m.in. gromadzenie wycofanych z kultu obiektów sztuki celem ratowania dóbr kultury przed dewastacją, rozproszeniem bądź alienacją.

 • Biskup Jan Mazur wyznaczył ks. Tadeusza Kulika do reaktywowania Muzeum Diecezjalnego. W kolejnych latach poddano konserwacji 125 najbardziej wartościowych obrazów na desce i płótnie, rzeźb drewnianych, pergaminów oraz szat liturgicznych. Prace te wykonali konserwatorzy z Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków, a także indywidualni konserwatorzy dzieł sztuki z Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska i Siedlec.

 • 21 kwietnia Poczta Polska wydała okazjonalny znaczek pocztowy z siedleckim obrazem El Greca, a okazją była Światowa Wystawa Filatelistyczna w Madrycie.

 • Rozpoczęto prace adaptacyjne nowych pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach przy ul. bpa Ignacego Świrskiego 56. W muzeum zadbano o całościowy system bezpieczeństwa wraz z oknami i drzwiami antywłamaniowymi, a sale wystawowe wyposażono w metalowe szyny galeryjne do zawieszania obrazów, gabloty i postumenty wystawowe oraz stelaże do ekspozycji rzeźb i szat.

 • 5 lutego zmarł ks. Tadeusz Kulik. Biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak w dniu 1 marca wydał dekret erygujący Muzeum Diecezjalne. Na pierwszego dyrektora reaktywowanego muzeum powołał historyka sztuki, ks. kan. mgra Henryka Drozda. Stanowisko kustosza muzeum objęła Dorota Pikula – mgr historii sztuki. Od 1 czerwca muzeum zaczęło udostępniać swoje zbiory zwiedzającym.

 • Muzeum odwiedziło ponad 1300 grup, prawie 40000 zwiedzających.

 • 15 października nastąpiła pierwsza publiczna prezentacja jedynego w Polsce obrazu El Greco – Ekstaza Św. Franciszka. Obraz został odkryty 40 lat temu przez zespół inwentaryzatorski Instytutu Sztuki PAN: dr Izabellę Karolinę Galicką, mgr Hannę Sygietyńską-Kwoczyńską i Witalisa Wolnego – fotografika.

 • 26 marca muzeum odwiedził Lech Kaczyński – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i wręczył Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski dr Izabelli Galickiej i mgr Hannie Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej, za ich wybitne zasługi na polu gromadzenia dóbr kultury.

 • 15 października biskup Zbigniew Kiernikowski podziękował ks. kan. Henrykowi Drozdowi za trud otwarcia i funkcjonowania muzeum. Powołanie na nowego dyrektora otrzymuje ks. dr Robert Mirończuk, historyk sztuki.

 • Utworzono Radę Muzealną, której celem jest wspieranie działań muzealnych. W jej skład weszli wybitni profesorowie, muzealnicy, konserwatorzy, iberyści: prof. Irena Rolska, prof. Juliusz Chrościcki, ks. prof. Andrzej Witko, dr hab. Tomasz Nowak , Stanisław Fiedorczuk..

 • 21 lutego konferencją prasową rozpoczęto uroczyste obchody Międzynarodowego Roku El Greca z okazji 400. rocznicy śmierci Mistrza z Toledo. Zorganizowano szereg konferencji, konkursów, wystaw, plenerów i wydarzeń o charakterze ogólnopolskim.

 • w dniach od 24 kwietnia do 9 maja odbył się Międzynarodowy Plener Malarski pt. W blasku El Greco, w którym udział wzięło 17 artystów z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski.

 • 25 maja Stowarzyszenie Leniwce.pl wraz z muzeum zorganizowało maraton: 40 km na 400 lat El Greco.

 • w dniach 28-30 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Sztuka doby El Greca. Obrady miały miejsce na Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Pałacu Ogińskich w Siedlcach.

 • 11 i 12 czerwca przeprowadzono finał konkursu wiedzy o El Greco dla szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

 • 14 czerwca odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. El Greco – Przystanek Siedlce.

 • w dniach od 16 września do 31 października po raz pierwszy zaprezentowano obraz El Greca poza murami muzeum na wystawie na Zamku Królewskim w Warszawie.

 • 3 października otwarto nową wystawę Pielgrzymka Władysława IV Wazy 1624-1625

 • 4 października zorganizowano 1 edycję plenerowej imprezy pod hasłem: Rozbiegany Franek, której celem była promocja obrazu El Greca wśród najmłodszych siedlczan

 • od 10 lutego do 22 marca odbyła się prezentacja obrazu El Greca w Ośrodku Kultury Europejskiej EUROPEUM – fili Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • 12 lutego otwarto wystawę Jan Matejko w Siedlcach.

 • 7 kwietnia odbyła się Uroczysta Gala zakończenia obchodów Międzynarodowego Roku El Greca, z koncertem Natalii Kukulskiej z zespołem Atom String Quartet.

 • 15 kwietnia odbył się wernisaż prac siedleckiej grupy ŁAWECZKA będącej owocem wyjazdu do muzeów z dziełami El Greca w Madrycie, Illescas i Toledo.

 • 3 października świętowaliśmy 2 edycję plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 14 grudnia zaprezentowano obrazy artysty Mirosława Sikorskiego z Krakowa pt. Apostolado. Był to cykl wariacji na temat portretów hiszpańskich kardynałów pędzla El Greca.

 • 14 czerwca otwarto Wystawę Bóg – Honor – Ojczyzna w malarstwie XIX wieku. Malczewski, Matejko, Grottger, Gierymski, Benedyktowicz i inni, na której eksponowano dzieła wybitnych polskich malarzy.

 • 22 czerwca ukazała się książka wydana w języku angielskim pt. Art in the time of El Greco, będąca owocem Międzynarodowej Konferencji z 2014 roku: Sztuka doby El Greca.

 • od 26 czerwca rozpoczęła się ponowna konserwacja obrazu El Greca przeprowadzona przez zespół specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie pod kierunkiem głównego konserwatora Janusza Czopa (LAMBOZ). Obraz pierwotnie nawinięty na blejtram został powiększony o 5%, odkryto trzecie słowo sygnatury „epoiei”, następnie umieszczono w kapsule mikroklimatycznej oraz wykonano stylizowaną ramę nawiązującą do epoki, w której tworzył El Greco.

 • 1 października odbyła się 3 edycja plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 12 grudnia zakończyła się konserwacja obrazu El Greca i prezentacja w Muzeum Narodowym w Krakowie.

 • 22 grudnia miała miejsce pokonserwacyjna prezentacja obrazu El Greca w murach Muzeum Diecezjalnego.

 • 11 lutego muzeum odwiedził Andrzej Duda – Prezydent Polski.

 • 1 września odbył się koncert zespołu Golec Orkiestra, z cyklu El Greco – Siedlczanom.

 • 2 września Poczta Polska wydała znaczek z reprintem siedleckiego obrazu El Greca w serii Sztuka europejska w zbiorach polskich.

 • 7 października przeprowadzono 4 edycję plenerowej imprezy pt. Rozbiegany Franek.

 • 20 października muzeum odwiedził prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • 25 października zbiory muzealne zwiedzała Beata Szydło – premier RP.

 • 7 maja została otwarta wystawa Pro Memoriam, poświęcona historii 200 lat utworzenia Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej.

 • 9 czerwca zbiory muzealne odwiedził abp Marek Jędraszewski – Metropolita Krakowski.

 • w dniach 3 – 5 lipca ekipa filmowa Telewizji Polskiej kręciła 20 sezon popularnego serialu Ojciec Mateusz. 255 odcinek pt. El Greco był poświęcony naszemu obrazowi.

 • od 1 września Mennica Polska rozpoczęła emisję dukata lokalnego – 4 Franki, z okazji 100-lecia powstania Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.

 • 11 października odbyła się prezentacja książki Katarzyny Kowalskiej – Polski El Greco w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie.

 • Od 7 października 2018 do 13 stycznia 2019 roku z okazji 100-lecia założenia Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach zorganizowano pierwszą i największą w Polsce wystawę dzieł El Greca. Wyeksponowano oryginalne prace Mistrza i jego szkoły pochodzące z Madrytu, Toledo, Walencji i z Wiednia. Wystawa Ars Sacra El Greca. W 100-lecie Niepodległości i Muzeum cieszyła się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Wystawę odwiedziło ponad 13 tysięcy zwiedzających. Na otwarciu Wystawy wystąpiła Ania Wyszkoni z zespołem.

 • 9 kwietnia odbył się Ogólnopolski Konkurs wiedzy o El Greco dla szkół podstawowych, gimnazjum i średnich.

 • 9 czerwca wystawę muzealną odwiedził abp Stanisław Dziwisz.

 • 8 października zaprezentowano pozyskany do zbiorów muzealnych obraz Św. Andrzej Apostoł (?) pędzla hiszpańskiego malarza Josè de Ribery. Na prezentacji wystąpił Sargis Davtyan.

 
Bank PKO B.P.
KRP Podlasie
24
Echo katolickie