Dzieje

 • 1918 - 

  Bulla papieska Benedykta XV “Comissum humilitati nostrae” wskrzesza po zaborach Diecezję janowską czyli Podlaską, a jej nowy biskup, Henryk Przeździecki powołuje do istnienia Muzeum Diecezjalne. Jego pierwszym organizatorem jest X. Karol Dębiński, Doktor Akademii Duchownej w Petersburgu i profesor tej uczelni, przed rewolucją sowiecką oficjał Sądu Biskupiego w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, wikariusz generalny Kurii, założyciel Liceum Biskupiego w Siedlcach

 • 1919 - 

  sporządzenie spisu eksponatów Muzeum dla potrzeb Rządu Rzeczypospolitej. Zachował się spis monet i krótkie wzmianki o niektórych eksponatach

 • 1920 - 

  do zbiorów Muzeum dołączają tkaniny wschodnie, przedmioty z wykopalisk przedchrześcijańskich, szaty liturgiczne, m.in. tzw. aparaty radziwiłłowskie. Muzeum odwiedza Ks. Kardynał A. Kakowski, od 1925r Prymas Królestwa Polskiego

 • 1922 - 

  przeniesienie zbiorów Muzeum do Siedlec i urządzenie ekspozycji w gmachu Kurii. Do zbiorów zostają dołączone pamiątki po-unickie.

 •  - 

  Dekret Biskupa Podlaskiego, zezwalający na dołączenie do zbiorów wycofanych z kultu obrazów i przedmiotów liturgicznych z różnych parafii.

 • 1930 - 

  wzmianka o Muzeum Diecezjalnym w dokumentach Synodu Diecezjalnego, zakończonego w Janowie Podlaskim 30 sierpnia. Muzeum zarządza w tym czasie Kapituła katedralna i proboszcz Katedry.

 • 1939-1945 - 

  hitlerowscy okupanci dokonują rozgrabienia zbiorów Muzeum. Zostaje zlikwidowane. Część najbardziej wartościowych eksponatów ukrywa przed Niemcami ks. Jan Grabowski

 • 1973 - 

  Konferencja Episkopatu Polski wydaje normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej, zobowiązując biskupów do odtworzenia lub tworzenia muzeów diecezjalnych

 • 1974 - 

  Biskup siedlecki Jan Mazur powołuje urząd Przewodniczącego diecezjalnej Komisji artystyczno-architektonicznej. Obejmuje go Biskup pomocniczy W. Skomorucha i urząd Diecezjalnego Konserwatora Zabytków, którym zostaje ks. Tadeusz Kulik. Zadaniem tych urzędów było m.in. gromadzenie wycofanych z kultu obiektów sztuki celem uratowania dóbr kultury przed dewastacją, rozproszeniem bądź alienacją

 • 1974-1991 - 

  Poddano konserwacji 125 najbardziej wartościowych obrazów na deskach i płótnie, rzeźb drewnianych, rękopisów i tkanin. Prace te wykonali fachowcy z PKZ i prywatnych warsztatów konserwatorskich: z Warszawy, Torunia, Krakowa, Gdańska i Siedlec.

 • 1991 - 

  objęcie nowej siedziby Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach przy ul. bpa I. Świrskiego 56. Początek prac adaptacyjnych i przenoszenia zbiorów.

 • 1992-1999 - 

  w przyszłych salach wystawowych zostają wykonane parkiety lub posadzki, mocowania do zawieszania obrazów. Uszlachetniono zewnętrzną fakturę ścian i drzwi wejściowych, założono kraty okienne i drzwi antywłamaniowe, sporządzono gabloty wystawowe, postumenty i stelaże do ekspozycji rzeźb i szat

 • 2000 - 

  W lutym tego roku umiera organizator powojennego Muzeum Diecezjalnego, ks. Tadeusz Kulik. W dniu 1 marca 2000 r. biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak wydaje dekret erygujący Muzeum Diecezjalne. Na pierwszego dyrektora Muzeum powołuje historyka sztuki, ks. Henryka Drozda. Przekazanie spisu, inwentarza i kluczy do Muzeum nastąpiło 26 marca, a 15 maja zakończono prace przy organizowaniu ekspozycji dzieł. 1 czerwca Muzeum zostaje udostępnione zwiedzającym. Kustoszem zostaje mgr historii sztuki Dorota Pikula.

 • 2001-2003 - 

  Muzeum odwiedza ponad 1300 grup, prawie 40000 zwiedzających

 •  - 

  15 października następuje uroczyste otwarcie ekspozycji obrazu El Greco, Ekstaza św. Franciszka.

 • 2009 - 

  26 marca odwiedza Muzeum Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i wręcza Krzyże oficerskie Orderu Odrodzenia Polski mgr Hannie Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej i dr Izabelli Galickiej, Paniom, które ponad 40 lat temu znalazły obraz El Greco na Podlasiu i które całym swoim życiem wniosły ogromny wkład w gromadzenie dóbr kultury w Polsce

 • 2009 - 

  12 października zostaje zorganizowana uroczysta Konferencja naukowa poświęcona 5. rocznicy odsłonięcia obrazu pt. “Wokół mistycyzmu w sztuce w piątą rocznicę publicznej prezentacji obrazu El Greco “Ekstaza św. Franciszka.” 15 października ks. bp Zbigniew Kiernikowski dziękuje ks. kan. Henrykowi Drozdowi za trud otwarcia i funkcjonowania muzeum, a nowym dyrektorem mianuje ks. dra Roberta Mirończuka, historyka sztuki

 • 2012 - 

  Utworzenie Rady Muzealnej, której celem jest wspieranie działań muzealnych, w skład której weszli m.in. wybitni profesorowie, muzealnicy, konserwatorzy, iberyści: prof. Juliusz Chrościcki (UPJPII), ks. prof. Andrzej Witko (UPJPII), Tomasz Nowak (UPH), Stanisław Fiedorczuk (WUOZ, Delegatura w Siedlcach).

 • 2014 - 

  Uroczyste obchody Międzynarodowego Roku El Greca z okazji 400 rocznicy śmierci Mistrza z Toledo: konkurs wiedzy o El Greco, konkurs literacki „Przystanek El Greco”, międzynarodowy plener malarski, międzynarodowa konferencja naukowa „Sztuka doby El Greca”, pierwszy wyjazd obrazu El Greca na Wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie Wystawa obrazu w Muzeum Narodowym w Krakowie

 • 2016-2017 - 

  Ponowna konserwacja obrazu przeprowadzona przez Muzeum Narodowe w Krakowie pod kierunkiem Janusza Czopa. Obraz został powiększony o 5%, odkryto trzecie słowo sygnatury „epoiei” oraz wymieniono ramę dopasowując do stylu i epoki, w której tworzył El Greco

 • 2018 - 

  100 lat Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach: pierwsza, największa i jedyna w Polsce Wystawa dzieł El Greca z Hiszpanii i Austrii.

Facebook