Konserwacja część pierwsza

Konserwacja część pierwsza

Zapraszamy na fotoreportaż
z pierwszego etapu prac konserwatorskich obrazu El Greca w Krakowie

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

Leave a Comment (0) ↓