Pielgrzymka Władysława Zygmunta IV Wazy 1624-1625

3 października 2014 nastąpiło oficjalne odsłonięcie Wystawy zatytułowanej „Pielgrzymka Władysława Zygmunta IV Wazy 1624-1625.” Eksponaty zostały wystawione w ramach wymiany za wypożyczenie obrazu „Ekstaza Świętego Franciszka” El Greco. Wystawie towarzyszyły wykłady wprowadzające w tematykę wystawy. Program dzisiejszego dnia przedstawiał się następująco: wprowadzenie – ks. dr Robert Mirończuk „Podróż królewicza Władysława Zygmunta Wazy 1624-1625; dr Przemysław Deles z Zamku Królewskiego w Warszawie „Ikonografia królewiczowska i królewska Władysława IV Wazy”; dr Jacek Żukowski z Warszawy „Obraz kunstkammery królewicza Władysława Zygmunta Wazy z 1626 roku”;  prof. Juliusz Chrościcki z UPJP w Krakowie „O kolekcji Wazów polskich i jej rozprzedaży w Paryżu”;  prof. Ryszard Szmydki z UPJP w Krakowie. Wystawa bedzie czynna do 31 października 2014 roku. Serdecznie zapraszamy

Leave a Comment (0) ↓