Spotkanie z jednym obrazem

Spotkanie z jednym obrazem

Sierpniowe spotkanie z jednym obrazem El Greco
poświęcone było wyjątkowemu dziełu mistrza z Toledo
“Otwarcie piątej pieczęci Apokalipsy”.
Wykład prowadził dr hab. Krzysztof Gombin
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Leave a Comment (0) ↓